Samen met baby's, peuters en kleuters boekjes ontdekken is leerzaam. Het bevordert de taal- en spraakontwikkeling, stimuleert de fantasie en verhoogt de concentratie, zo blijkt uit onderzoek. Ook is bewezen dat voorlezen aan de allerjongsten 8% van de leesprestaties op school verklaart.

En, niet te vergeten: voorgelezen worden is vooral heel erg leuk! Met onze dienstverlening bieden wij ondersteuning om van voorlezen een succes te maken en kinderen optimaal voor te bereiden op het basisonderwijs.

Wat kan de bibliotheek voor u betekenen?

Om samen met u leesbevordering op de kaart te zetten biedt de Bibliotheek Barneveld verschillende activiteiten, materialen en inhoudelijke ondersteuning aan. (Het grootste deel van ons aanbod is kosteloos)

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden belt u met: 0342 403 483. Of stuur een mail naar: educatie@bibliotheekbarneveld.nl.

Ouder-kind activiteiten

Er zijn op dit moment geen resultaten over dit onderwerp beschikbaar.

Educatief abonnement

Boeken lenen voor op uw locatie. Maximaal 30 materialen per keer, uitleentermijn is 9 weken, geen te-laat geld.

Meer info? Bel: 0342 403 484. Of stuur een mail naar: educatie@bibliotheekbarneveld.nl

BoekStart voor baby's en dreumesen

Workshops en netwerkbijeenkomsten

Speciaal voor pedagogisch medewerkers die betrokken zijn bij leesbevordering worden uiteenlopende workshops en een jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Uitnodiging vindt plaats via een persoonlijke mailing. Ook via de website worden deze kenbaar gemaakt.