Opnieuw voor 4 jaar gecertificeerd

De Bibliotheek Barneveld ontving deze zomer (opnieuw) het officiële kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Het certificaat is vier jaar geldig.

De Bibliotheek scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan.


Een van de conclusies van de auditoren in het rapport is: ‘De Bibliotheek Barneveld is een organisatie met een brede maatschappelijke en educatieve functie en biedt de gemeenschap uiteenlopende vormen van dienstverlening die ondersteuning bieden bij persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is ondersteund door te investeren in expertise en competenties van medewerkers en door een gezonde financiële basis voor de bekostiging van de dienstverlening en van programma’s en projecten. Bovendien is er geïnvesteerd in het aangaan van nieuwe en verstevigen van samenwerkingen die de dienstverlening kracht bijzetten in relatie tot de inwoners van de gemeente Barneveld.’

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.