In deze tweede flitspeiling van 2017 staat ‘lezen tijdens de vakantieperiode’ centraal. 

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om de e-books. 

Onderzoek
In de “infographic” hiernaast ziet u de resultaten van de flitspeiling. Bij dit onderzoek is gekeken naar het leesgedrag van BiebPanelleden tijdens tijdens de vakantieperiode en de bekendheid met de VakantieBiebapp en de bijbehorende campagne. Dit onderzoek in 2017 heeft plaatsgevonden van 12 september t/m 25 september 2017.      

Deelname aan het onderzoek
In totaal namen 17.504 mensen deel

aan het onderzoek (65 %). Het aantal deelnemers aan de flitspeiling van het Cluster Veluwe aan dit onderzoek bedroeg 1227 respondenten (een respons van 66%).

Uitkomsten
Vakantielezen

- 40% van de panelleden leest in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen,
hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Bijna 50% leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65 plussers.

- Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart).

VakantieBiebapp
- De VakantieBiebapp is het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

- De meerderheid van de leden is positief over
de VakantieBiebapp, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen.

- Het grootste bezwaar tegen de app is dat het
aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

- Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters hebben gezien voor de VakantieBiebapp. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers zien de poster vaker dan de andere leden.

Aanbevelingen
De meerderheid van de panelleden heeft aangegeven dat het leesaanbod tijdens de vakantie aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. De panelleden hebben een aantal aanbevelingen gedaan om nog beter op de behoeften en wensen van de leden aan te sluiten:

- De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen.

- Het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books.

Meedoen met biebpanel?

Over de rapportage

De Bibliotheek Barneveld is samen met een aantal andere bibliotheken op de Veluwe per 1 januari 2015 aangesloten bij Biebpanel. De resultaten zijn een weergave van de gezamenlijke uitkomsten van de volgende bibliotheken:

  • Cultura Ede
  • de Bibliotheek Scherpenzeel
  • de Bibliotheek Brummen/Voorst
  • de Bibliotheek gemeente Nijkerk
  • de Bibliotheek Noord-Veluwe
  • de Bibliotheek Noordwest Veluwe
  • de Bibliotheek Scherpenzeel
  • de Bibliotheek Veluwezoom
  • de Bibliotheek Wijchen