Het derde onderzoek van 2017 is een regulier onderzoek waarin het onderwerp “betrokkenheid” centraal staat.

Onderzoek
In de “infographic” hiernaast ziet u de resultaten van het reguliere Biebpanel-onderzoek van 2017. In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe de Bibliotheek (BiebPanel)leden (nog) meer aan de Bibliotheek kan binden. In hoeverre willen leden zich inzetten voor hun Bibliotheek in de vorm van geld of tijd? En hoe denkt men over een boetevrij abonnement?

Deelname aan het onderzoek
In totaal namen 15.994 Biebpanel-leden deel aan het onderzoek (59%). Het aantal deelnemers aan het BiebPanel van het Cluster Veluwe aan dit onderzoek bedroeg 1164 respondenten (een respons van 61%). 

Uitkomsten:
- Panelleden zijn enthousiast over Bibliotheek Barneveld en geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,6!

- Betrokkenheid door vrijwilligerswerk
Een kleine groep biebpanelleden vanuit cluster Veluwe heeft aangegeven op dit moment al betrokken te zijn bij de bibliotheek. Een kwart geeft aan zich in de toekomst (misschien) in te willen zetten voor de Bibliotheek door te helpen bij projecten en/of activiteiten.

- Donaties
Bijna 30% van de biebpanelleden zou misschien een donatie willen doen. Dit geld zou dan bij voorkeur besteed moeten worden aan leesbevordering bij de jeugd, tegengaan van laaggeletterdheid en een uitgebreidere collectie. Daarnaast geeft een, weliswaar kleiner, deel van de leden aan het vriendenabonnement aansprekend te vinden. Het spreekt vooral aan omdat men de toekomst van de Bibliotheek wil borgen, meer betrokken wil zijn en vanwege de korting op activiteiten. Panelleden die minder positief zijn, geven aan dat dat zij het huidige abonnement al duur genoeg vinden of tevreden zijn met het abonnement. Ook geven leden aan geen interesse te hebben in de geboden voordelen.

- Sponsoring van de Bibliotheek
Het merendeel accepteert sponsoring aan de Bibliotheek door een commercieel bedrijf, al moet de onafhankelijkheid van de Bibliotheek wel gewaarborgd blijven. 

- Boetevrij een goed idee?
Hoewel boetevrij lenen positief en servicegericht is, worden er vooral negatieve gevolgen bij een boetevrij abonnement verwacht: men is zelf minder gehaast om de boeken uit te lezen, maar boeken zullen ook vaker en langer uitgeleend zijn. Veel leden zeggen uit zichzelf dat ze boetevrij geen goed idee vinden, hoewel de panelleden het boetevrije abonnement van Barneveld sympathiek vinden.

Meedoen met Biebpanel?

Over de rapportage

De Bibliotheek Barneveld is samen met een aantal andere bibliotheken op de Veluwe per 1 januari 2015 aangesloten bij Biebpanel. De resultaten zijn een weergave van de gezamenlijke uitkomsten van de volgende bibliotheken:

  • Cultura Ede
  • de Bibliotheek Scherpenzeel
  • de Bibliotheek Brummen/Voorst
  • de Bibliotheek gemeente Nijkerk
  • de Bibliotheek Noord-Veluwe
  • de Bibliotheek Noordwest Veluwe
  • de Bibliotheek Scherpenzeel
  • de Bibliotheek Veluwezoom
  • de Bibliotheek Wijchen