Meedoen met Biebpanel?

Over de rapportage

De Bibliotheek Barneveld is samen met een aantal andere bibliotheken op de Veluwe per 1 januari 2015 aangesloten bij Biebpanel. De resultaten zijn een weergave van de gezamenlijke uitkomsten van de volgende bibliotheken:

  • Cultura Ede
  • de Bibliotheek Scherpenzeel
  • de Bibliotheek Brummen/Voorst
  • de Bibliotheek gemeente Nijkerk
  • de Bibliotheek Noord-Veluwe
  • de Bibliotheek Noordwest Veluwe
  • de Bibliotheek Veluwezoom
  • de Bibliotheek Wijchen

Onderzoek
In de hiernaast afgebeelde infographic ziet u de resultaten van het Biebpanel-onderzoek waar het thema klanttevredenheid centraal stond. Het onderzoek biedt ons inzicht in hoe u onze dienstverlening ervaart. Waar bent u tevreden over en welke punten zijn voor verbetering vatbaar?

Uitkomsten
In het onderzoek is onder andere gevraagd naar de mate waarin er tevredenheid is over het gebouw en de verblijfsfunctie. Daaruit komt naar voren dat het merendeel van de panelleden tevreden is over de inrichting en sfeer (79%), de werking van Wifi (73%), de uitstraling van het gebouw (82%), beschikbaarheid pc's (63%) en het kunnen opdoen van inspiratie (63%). Men is minder tevreden over de mogelijkheid om er te studeren en werken (45%) en de voorzieningen in de bibliotheek om te eten /drinken (27%). 

Ook over de mate waarin er tevredenheid is over de communicatie zjin de resultaten positief. Zo is 94% tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers, is 90% tevreden over de deskundigheid van de medewerkers, wordt de website door 78% van de panelleden positief beoordeeld, is 83% te spreken over de digitale nieuwsbrief en scoort ook de bibliotheek-app een hoge tevredenheid (78%).

De vragen die voorgelegd zijn rondom activiteiten en ontmoetingen laten een iets minder hoge mate van tevredenheid zien. Toch scoren de leerzame activiteiten een tevredenheid van 68% en is ook een meerderheid positief over de mogelijkheid om praktische informatie te halen (55%) en om met andere mensen in contact te komen (57%). Zaken die binnen dit thema voor verbetering vatbaar zijn, zijn activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (43%), ontspannende activiteiten waaronder film en muziek (47%) en de mogelijkheid om met vrienden of familie af te spreken (39%). 

Bezoekgedrag
Uit het onderzoek komt naar voren dat panelleden de bibliotheek nog steeds voornamelijk bezoeken voor het lenen van boeken (97%) en het lezen van kranten of tijdschriften (28%). Toch zien we dat in vergelijking met een eerder onderzoek naar bezoekgedrag dat het aantal mensen dat naar de bibliotheek komt voor een activiteit is toegenomen. 25% blijkt met die reden de bibliotheek te bezoeken. 

Verder komt uit de resultaten naar voren dat het merendeel de bibliotheek alleen bezoekt (72%). Indien ze samen met anderen komen, is dat bij 84% van de respondenten met de kinderen.

Bekendheid met onze dienstverlening
In het onderzoek is de respondenten ook gevraagd welke diensten de bibliotheek volgens hen aanbiedt. Daaruit kunnen we concluderen dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van het feit dat de bibliotheek meer is dan een plek waar je boeken kunt lenen, maar dat er nog veel winst te behalen valt door het meer uit te dragen.  

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten zijn voor ons reden om een aantal zaken nader te onderzoeken. Daar waar mogelijk zullen thema's die laag scoren extra aandacht krijgen waaronder de programmering rondom kunst en cultuur. Ook het gegeven dat nog niet iedereen op de hoogte is van de veelheid aan diensten die de bibliotheek aanbiedt, is voor ons een reden om hier extra op in te zetten. 
 

Via deze weg bedanken wij de panelleden voor hun bijdrage aan dit onderzoek.