Over ons

Openingstijden vestigingen

Alle vestigingen zijn vandaag gesloten.

Vestigingen

Barneveld - Hoofdvestiging

Missie

De Bibliotheek Barneveld stimuleert, ondersteunt én faciliteert alle inwoners van de gemeente Barneveld in hun persoonelijke ontwikkeling om iedereen in staat te stellen mee te doen en bij te dragen aan de (Barneveldse) samenleving.
We bieden ondersteuning bij het eigen maken en verbeteren van vaardigheden die nodig zijn om je in een geletterde en digitale samenleving staande te houden. We stellen betrouwbare kennis en informatie beschikbaar en bieden mogelijkheden om je horizon te verbreden. Op een veilig, openbare plek in het hart van het centrum waar je vrijblijvend en anoniem kunt binnenlopen, jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten.


Bestuur en Personeel

ANBI

De Bibliotheek Barneveld is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang en dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften zijn dan ook meer dan welkom!

De Bibliotheek Barneveld maakt de gegevens en documenten openbaar zoals vastgesteld is in de Governance Code Cultuur. Op de website van de Belastingdienst kan je meer lezen over wat een ANBI is.

Cultuur daar geef je om!
De nieuwe Nederlandse Geefwet geeft tijdelijk een extra voordeel voor de Stichting Openbare Bibliotheek en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Voor meer informatie hierover ga je naar www.daargeefjeom.nl.

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek gemeente Barneveld
KVK-nummer: 41047036
BTW-nummer: NL810028396B01
RSIN-nummer: 810028396

Raad van Toezicht

  • Mevrouw mr. A.M. Bergers-Aalders, voorzitter per december 2018 (herbenoemd in 2020, zitting tot 2024) Jurist
  • De heer V. Vonk (benoemd in 2022, zitting tot 2026) Manager Finance & Control bij P-services HR
  • Mevrouw drs A. Alewijnse-Kortmann (benoemd in 2019, zitting tot 2023) Strategisch adviseur- en teamcoach HR, Accolade Zorg
  • De heer R. Brouwer (benoemd in 2020, zitting tot 2024) Directeur/bestuurder van het Christelijk College Groevenbeek
  • Mevrouw Y.G.A. Duit (benoemd in 2022, zitting tot 2026) Directeur/eigenaar NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving

Bezoldiging
De totale honorering van de Raad was in het verslagjaar 2022 € 2.600. Geen enkel lid ontvangt een honorering die gekoppeld is aan de financiële prestaties van de stichting.

Directeur-bestuurder

  • Mevrouw M.W.J. van Ooijen: directeur / bestuurder

Inkomen
De directeur/bestuurder wordt bezoldigd conform loonschaal 13 van de CAO Openbare bibliotheken.

Personeel en vrijwilligers

  • 16 personeelsleden
  • ca. 90 vrijwilligers