Over ons

Openingstijden vestigingen

de Bibliotheek Barneveld
09:30 - 20:00
de Bibliotheek Kootwijkerbroek
14:00 - 20:00

Vestigingen

Barneveld - Hoofdvestiging

Missie

De Bibliotheek Barneveld stimuleert, ondersteunt én faciliteert alle inwoners van de gemeente Barneveld in hun persoonelijke ontwikkeling om iedereen in staat te stellen mee te doen en bij te dragen aan de (Barneveldse) samenleving.
We bieden ondersteuning bij het eigen maken en verbeteren van vaardigheden die nodig zijn om je in een geletterde en digitale samenleving staande te houden. We stellen betrouwbare kennis en informatie beschikbaar en bieden mogelijkheden om je horizon te verbreden. Op een veilig, openbare plek in het hart van het centrum waar je vrijblijvend en anoniem kunt binnenlopen, jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten.


Bestuur en Personeel

ANBI

De Bibliotheek Barneveld is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang en dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften zijn dan ook meer dan welkom!

De Bibliotheek Barneveld maakt de gegevens en documenten openbaar zoals vastgesteld is in de Governance Code Cultuur. Op de website van de Belastingdienst kan je meer lezen over wat een ANBI is.

Cultuur daar geef je om!
De nieuwe Nederlandse Geefwet geeft tijdelijk een extra voordeel voor de Stichting Openbare Bibliotheek en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Voor meer informatie hierover ga je naar www.daargeefjeom.nl.

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek gemeente Barneveld
KVK-nummer: 41047036
BTW-nummer: NL810028396B01
RSIN-nummer: 810028396

Raad van Toezicht

  • Nanny Bergers-Aalders, voorzitter per december 2018 (herbenoemd in 2020, zitting t/m 2023) Jurist
  • Annemieke Alewijnse-Kortmann, (herbenoemd ultimo 2022, zitting t/m 2026) Zelfstandig interim HRM-manager en consultant
  • Ronald Brouwer (benoemd in 2020, zitting t/m 2023) Directeur/bestuurder van het Christelijk College Groevenbeek, Bestuurslid Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe
  • Ineke Duit, (benoemd in 2022, zitting t/m 2025) Direct eigenaar NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving. Nevenbetrekkingen: Vice voorzitter/secretaris C.A.V. Den Ham, inkomend voorzitter Rotaryclub Nijkerk
  • Vincent Vonk, (benoemd in 2022, zitting t/m 2025) Financieel directeur bij P-services HR group

Bezoldiging
De totale honorering van de Raad was in het verslagjaar 2023 € 3.900. Geen enkel lid ontvangt een honorering die gekoppeld is aan de financiële prestaties van de stichting.

Directeur-bestuurder

  • Mevrouw M.W.J. van Ooijen: directeur / bestuurder

Inkomen
De directeur/bestuurder wordt bezoldigd conform loonschaal 13 van de CAO Openbare bibliotheken.

Personeel en vrijwilligers

  • 30 personeelsleden
  • ca. 90 vrijwilligers